Video_cần_xem Bà mẹ Reiko ở Nhật Bản đã cùng 2 con gái đã trải qua một bài kiểm tra về dư lượng thuốc diệt cỏ trử sâu phân hóa học trong cơ thể của họ

#Video_cần_xem
Bà mẹ Reiko ở Nhật Bản đã cùng 2 con gái đã trải qua một bài kiểm tra về dư lượng thuốc diệt cỏ, trử sâu, phân hóa học trong cơ thể của họ
Trước khi đưa mẫu đi kiểm tra thì họ đã thử nghiệm chuyển qua chế độ ăn 10 ngày từ thực phẩm thường sang hoàn toàn thực phẩm hữu cơ.
Một kết quả test dư lượng các chất trong nước tiểu có thể làm chúng ta phải giật mình
*** #Ở_người_lớn :
– DAP (đạm, lân) : Trước khi chuyển qua thực phẩm hữu cơ là 25 microgam/l. Sau đó là khoảng 17 microgam/l. Gấp 1,5 lần
– Phenolic (Hợp chất có trong thực vật tốt cho sức khỏe con người) : 10 microgam/L – 11 microgam/L.
– Gluphosate (Chất diệt cỏ ) : 1,5 microgam/L – Sau đó là không tìm thấy.
– Pyrethroids (Thuốc trừ sâu) : 1,5 microgam/L – Sau đó là không tìm thấy.
*** #Còn_ở_trẻ_em con số làm chúng ta thấy ái ngại :
– DAP (đạm, lân) : Trước khi chuyển qua thực phẩm hữu cơ là 100 microgam/l. Sau đó là khoảng 10 microgam/l. Gấp 10 lần
– Phenolic (Hợp chất có trong thực vật tốt cho sức khỏe con người) : 19 microgam/L – 18 microgam/L.
– Gluphosate (Chất diệt cỏ ) : 1,5 microgam/L – Không tìm thấy.
– Pyrethroids (Thuốc trừ sâu) : 1,5 microgam/L – Không tìm thấy.
Thí nghiệm chỉ là test trong thời gian chuyển đổi thực phẩm sau 10 ngày. Nếu là ngày nào chúng ta, con cái chúng ta cũng ăn thực phẩm nhiễm các dư lượng độc hại kia thì sẽ thế nào ?
Trường học cũng nên lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn trong chế độ ăn cho các con !

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *