Trông mặt mà bắt hình dong…

“cốt cách, khí sắc của một con người là biểu hiện của cá tính. mắt miệng, mũi, cằm, tai đều có mang tinh thần và khí lực trong đó lại thêm khí sắc đậm nhạt, nông sâu – cái gì cũng nói lên được lẽ gặp gỡ, sự thành tựu của con người. cũng giống như một cuốn sách vậy, có điều ngươi phải biết cách đọc mà thôi. con người mạnh hay yếu, giảo hoạt hay thành thực, quyết đoán, tàn nhẫn, cơ mẫn, trí trá đều có thể nhìn thấy được. cái học vấn ấy rất thâm ảo cũng vì cá tính con người là cái gì phức tạp nhất trên đời, phối hợp ngang dọc đủ mọi chiều”. [lâm ngữ đường, “cầu nhiêm khách” (gã râu xồm), nguyễn duy chính dịch]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *