QUÀ QUÝ Đã ít trà giờ lại lắm chuyên Thêm dăm cái đĩa chẳng hao tiền Giời cho chẳng thiết thì thêm chuyện

“QUÀ QUÝ”!!!!!!!!
Đã ít trà, giờ lại lắm chuyên
Thêm dăm cái đĩa chẳng hao tiền
Giời cho, chẳng thiết, thì thêm chuyện
Đất thó, làm ngơ, lại thoát phiền
Nước réo, càng sôi càng quyết liệt*
Bình reo tí tẹo ắt là xiêu*
Bàn đen, chén lại trong như tuyết
Bã mấy lần hâm uống, uống chuyền
Xuân Phong 04 / 03 / 2020
……
CHÚ THÍCH
Nước réo, càng sôi càng quyết liệt- kinh nghiệm
uống trà. Nếu nước sôi to, trà sẽ bị”cháy”
mất hết vị bùi
Bình reo tí tẹo ắt là xiêu: Chỉ cần nghe tiếng nước
reo (chưa sôi) là nghiêng bình rót nước pha trà.
Trà sẽ rất đậm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *