Món quà từ trái tim nhân ngày 1 6 Tôi được biết Anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân GS BS Nguyễn Thanh Liêm bàn tay phẫu thuật vàng hàng đầu VN và thế giới đã và đang mổ nhân đạo cho biết bao bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo mà gd không đủ chi phí Tôi tin ở tấm lòng nhân đạo của GS và vì vậy tôi tha thiết kêu gọi các bạn của tôi hãy bớt chút tiền trong chi phí hàng ngày để góp tiền dù chỉ vài trăm nghìn vào Quỹ nhịp cầu yêu thương địa chỉ chuyển tiền tài khoản nhịp cầu yêu thương Số tk 1006492255 Ngân hàng SHB chi nhánh Thăng long Xin cám ơn Note PHẪU THUẬT NHÂN ĐẠO NHÂN DỊP TẾT THIẾU NHI 1 6

Món quà từ trái tim nhân ngày 1/6. Tôi được biết Anh hùng lao động , thầy thuốc nhân dân, GS-BS Nguyễn Thanh Liêm , bàn tay phẫu thuật vàng hàng đầu VN và thế giới đã và đang mổ nhân đạo cho biết... Read More

Lol sa ng sơ m cu ng cô hô n 150k buôn ba n co tâm xi đi con đi me tham chi ma tham co 150k thô i tiê n thiê u cho ng ta co n lên mă t ru t kinh nghiê m lâ n sau đi mua đô k đưa tiê n chă ng t đô i tiê n le cho đê m thâ y me lun hux bo 150k cha đa ng la bao chi bă ng 1 bư a ăn thui ma nhi n ro đưô c ng

Lol,sáng sớm cúng cô hồn 150k…buôn bán có tâm xí đi con đỉ…mẹ…tham chi mà tham có 150k,thối tiền thiếu cho ng ta còn lên mặt…rút kinh nghiệm lần sau đi mua đô k đưa... Read More