1 chợ có thì đâu cũng có Ăn cũng chết Mà ko ăn thì 3 ngày đã chết Bảo sao giờ ko ung thư tràn lan Cơn thủy triều đại dịch các bệnh ko lây chưa bao giờ dừng lại mà thậm chí ngày 1 tăng lên

1 chợ có thì đâu cũng có. Ăn cũng chết Mà ko ăn thì 3 ngày đã chết. Bảo sao giờ ko ung thư tràn lan. Cơn thủy triều đại dịch các bệnh ko lây chưa bao giờ dừng lại mà thậm chí ngày 1 tăng lên!! ... Read More

Món hay ho ko thể thiếu trong tủ thuốc gia đình khi nhà có các thiên thần nhỏ nàh chị em ới

Món hay ho ko thể thiếu trong tủ thuốc gia đình khi nhà có các thiên thần nhỏ nàh chị em ới ? ? MUHI trị muỗi đốt, côn cùng cắn cực kỳ hiệu quả cho trẻ em ? Xuất xứ: Nhật Bản ?? Dùng để bôi cho... Read More

MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN Trúc chẻ tro bay nhật nguyệt dời Hồ Lô hỏa tiễn khói tơi bời Run gươm soái tổng quay đầu hãi Ngã lọng quân sư thảo kế chơi Chẳng ngỡ Kỳ Sơn mây gió cuộn Đâu hồ Bắc Ngụy sấm mưa rơi Thiên cơ khéo phục dòng Tư Mã Há dụng nhân mưu sự tại trời Soái tổng Tư Mã Ý Quân sư Gia Cát Lượng ĐNXN 25 11 2017

MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN Trúc chẻ tro bay, nhật nguyệt dời Hồ Lô hỏa tiễn khói tơi bời Run gươm soái tổng quay đầu hãi* Ngã lọng quân sư thảo kế chơi* Chẳng ngỡ Kỳ Sơn mây gió cuộn... Read More