NHẮN CÙNG HUYNH ĐỆ Đạo chổ tâm thường ngó lấy tâm

NHẮN CÙNG HUYNH ĐỆ
Đạo chổ tâm thường ngó lấy tâm
Tìm trong câu chữ dễ sai lầm
Giảng Thầy chỉ nẻo kia cần kiếm
Kinh Phật dạy nơi ấy rán tầm
Ngắm ngón tay hoài trăng khó thấy
Đi theo hướng chỉ tới huyền thâm
Ngồi luôn đó ước chờ sung rụng
Trách đó than đây ắt đọa trầm
Khi mảnh gương mờ biết cách lau
Gương kia sáng lại thuở xưa nào
Tâm phàm phủi sạch điều Nhân Ngã
Tánh Phật hiện ngay khỏi réo gào
Sớm được do tâm nầy hết động
Chậm nên tại tánh đó còn chao
Ghét ưa hay dỡ cao cùng thấp
Chính đó cản che nó vách rào
Rào rấp làm gì cản bước chân
Bước chân trên nẻo thoát mê trần
Trói thì khó bước nên đừng trói
Mở sẽ dễ đi vậy mở lần
Tu để về nơi xưa thật tánh
Hành cho tới chổ cũ chơn thân
Lắp bằng bể khổ sông mê ấy
Chớ chẳng tu hoài lối Ngã Nhân
Nhân Ngã còn là khổ khó xa
Vậy nên chớ có biệt phân mà
Thấp cao ấy chính phàm tâm ạ
Bình đẳng mới là đạo Thích Ca
Học Phật dồi mài câu BÁT NHÃ
Theo Thầy trau trỉa chử MA HA
Uống ăn ngủ thức đều soi tánh
Sẽ có ngày trông rõ PHẬT ĐÀ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *