Ngu ơ i co sư c kho e tô t la ngu ơ i co da da y đe p ngu ơ c la i ngu ơ i co sư c kho e ke m la ngu ơ i co da da y kho ng đe p

“Người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp.”
Bs Hiromi Shinya“Người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp.”
Bs Hiromi Shinya

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *