NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Cổ nhân nói rất hay! (Ưu phiền khiến con người già nua) con người trở nên già nua (nhanh hơn bình thường) Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua !Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống! phải buông bỏ hết! Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao ! Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì! Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng !Nếu còn lo lắng thì Phật, Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn! Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật mỗi ngày hành trì là được, hãy làm một đứa học trò ngoan! Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại!
Nhìn thấu là trí huệ chân thật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !
HÒA THƯỢNG TINH KHÔNG GIẢNG !
See Translation

2 bình luận trong “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Cổ nhân nói rất hay! (Ưu phiền khiến con người già nua) con người trở nên già nua (nhanh hơn bình thường) Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua !Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống! phải buông bỏ hết! Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao ! Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì! Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng !Nếu còn lo lắng thì Phật, Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn! Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật mỗi ngày hành trì là được, hãy làm một đứa học trò ngoan! Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại!
Nhìn thấu là trí huệ chân thật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !
HÒA THƯỢNG TINH KHÔNG GIẢNG !
See Translation

2 bình luận trong “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Cổ nhân nói rất hay! (Ưu phiền khiến con người già nua) con người trở nên già nua (nhanh hơn bình thường) Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua !Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống! phải buông bỏ hết! Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao ! Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì! Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng !Nếu còn lo lắng thì Phật, Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn! Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật mỗi ngày hành trì là được, hãy làm một đứa học trò ngoan! Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại!
Nhìn thấu là trí huệ chân thật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !
HÒA THƯỢNG TINH KHÔNG GIẢNG !
See Translation

2 bình luận trong “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Cổ nhân nói rất hay! (Ưu phiền khiến con người già nua) con người trở nên già nua (nhanh hơn bình thường) Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua !Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống! phải buông bỏ hết! Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao ! Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì! Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng !Nếu còn lo lắng thì Phật, Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn! Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật mỗi ngày hành trì là được, hãy làm một đứa học trò ngoan! Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại!
Nhìn thấu là trí huệ chân thật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !
HÒA THƯỢNG TINH KHÔNG GIẢNG !
See Translation

2 bình luận trong “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Cổ nhân nói rất hay! (Ưu phiền khiến con người già nua) con người trở nên già nua (nhanh hơn bình thường) Nói thật ra, ưu tư, phiền muộn là nhân tố hàng đầu làm cho con người già nua !Chúng ta phải buông xuống những chuyện phiền bực trong lòng, đó là những chuyện vướng bận, lo được lo mất, tất cả những chuyện phiền bực trong lòng đều buông xuống! phải buông bỏ hết! Chúng ta nhất định phải biết trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để chúng ta bận lòng hết, vì sao ! Người trong thế gian chẳng thoát ra khỏi vận mạng, vận mạng đã định sẵn, chúng ta còn phải bận lòng, lo lắng nỗi gì! Khi học Phật, cả đời này đã được Phật, Bồ Tát an bài rồi, chúng ta cần gì phải lo lắng !Nếu còn lo lắng thì Phật, Bồ Tát sẽ chẳng an bài sẵn, vậy thì chúng ta phải phiền phức lắm, mọi chuyện đều phải tự mình bận tâm lo lắng, mệt chết luôn! Do vậy, hết thảy đều giao cho Phật, Bồ Tát, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời dạy, mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày học Phật mỗi ngày hành trì là được, hãy làm một đứa học trò ngoan! Phật, Bồ Tát là người đến chăm sóc chúng ta, chúng ta muôn vàn đừng vượt ra khỏi quyền hạn, đừng lo tới chuyện của các Ngài, như vậy thì chúng ta sẽ được đại tự tại!
Nhìn thấu là trí huệ chân thật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
XIN THƯỜNG NIỆM !
HÒA THƯỢNG TINH KHÔNG GIẢNG !
See Translation

2 bình luận trong “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lễ Vía Đức Bồ Tát lạy 500 lạy đã thành công viên mãn.
Xin được cảm niệm Thầy Thuận đã hộ trì và tán thán anh em trong nhóm đến gieo duyên.
Qua đây xin thông báo đến chư vị huynh đệ chủ nhật này nhóm Hoa Tâm sẽ nấu cháo từ thiện và sữa đậu nành phát cho bệnh nhân ở bv Tâm thần và thăm hỏi các cụ già neo đơn ở bv Da Liễu lúc 13h chiều…
Tối sẽ có thời khóa công phu niệm Phật Lạy Phật sám hối mong anh em trong nhóm cố gắng sắp xếp để về gieo duyên
Nam Mô A Di Đà Phật…

4 bình luận trong “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *