MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN Trúc chẻ tro bay nhật nguyệt dời Hồ Lô hỏa tiễn khói tơi bời Run gươm soái tổng quay đầu hãi Ngã lọng quân sư thảo kế chơi Chẳng ngỡ Kỳ Sơn mây gió cuộn Đâu hồ Bắc Ngụy sấm mưa rơi Thiên cơ khéo phục dòng Tư Mã Há dụng nhân mưu sự tại trời Soái tổng Tư Mã Ý Quân sư Gia Cát Lượng ĐNXN 25 11 2017

MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN Trúc chẻ tro bay, nhật nguyệt dời Hồ Lô hỏa tiễn khói tơi bời Run gươm soái tổng quay đầu hãi* Ngã lọng quân sư thảo kế chơi* Chẳng ngỡ Kỳ Sơn mây gió cuộn Đâu hồ Bắc Ngụy sấm mưa rơi Thiên cơ khéo phục dòng Tư Mã Há dụng nhân mưu, sự tại trời. Soái tổng: Tư Mã Ý Quân sư: Gia Cát Lượng ĐNXN 25/11/2017.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *