Lần đầu tiên trong môt chương trình huấn luyện giáo viên theo phương pháp Montessori một học phần về tâm lý lâm sàng trẻ em được đưa vào để giúp các học viên vừa am hiểu phương pháp vừa hiểu rõ hơn về tâm lý trẻ em để có những tác động phù hợp

Lần đầu tiên trong môt chương trình huấn luyện giáo viên theo phương pháp Montessori – một học phần về tâm lý lâm sàng trẻ em được đưa vào để giúp các học viên vừa am hiểu phương pháp vừa hiểu rõ hơn về tâm lý trẻ em, để có những tác động phù hợp .

1 bình luận trong “Lần đầu tiên trong môt chương trình huấn luyện giáo viên theo phương pháp Montessori một học phần về tâm lý lâm sàng trẻ em được đưa vào để giúp các học viên vừa am hiểu phương pháp vừa hiểu rõ hơn về tâm lý trẻ em để có những tác động phù hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *