Bộ trưởng Bộ y tế Đỗ Nguyên Phương (Phần 3)

Đối với y đức, Bác dạy chúng ta: “Người bệnh phó thác sinh mệnh cho các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu nói này rất đúng”.
Tháng 3-1948 trong thư gửi Hội nghị quan y Bác đã đề cập đến tư tưởng và lòng nhân ái này. Bác viết: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu” và Bác đã nói: “Người ta có câu “lương y kiêm từ mẫu” nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền”.
Đối với xây dựng một nền y học của ta, Bác dặn phải “xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta, y học càng phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc; Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chủ trương nghiên cứu phối hợp thuốc đông và thuốc tây”.
Nhắc lại những lời Bác dạy ngày 27-2-1955, chúng ta tự hào nhận thấy rằng lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác y tế và sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những quan điểm của Người đã được ngành y tế đúc kết thành những phương châm, nguyên tắc hoạt động của ngành.
Thực hiện lời dạy của Bác và noi gương các thế hệ thầy thuốc đi trước, cán bộ ngành y tế xin hứa tiếp tục phấn đấu về mọi mặt để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm về tinh thần thái độ và ý thức trách nhiệm phục vụ người bệnh và những hạn chế về trình độ chuyên môn kỹ thuật và quản lý; vượt qua những khó khăn thử thách mới, thực hiện nhiệm vụ nặng nề mới với kết quả ngày càng tốt hơn, chất lượng ngày càng cao hơn. Mỗi cán bộ y tế phải không ngừng nâng cao y đức, trí tuệ để thực hiện mục tiêu tổng quát của ngành là giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, làm cho giống nòi ngày càng tốt hơn. Cán bộ ngành y tế quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang là chăm sóc sức khỏe nhân dân mà trước hết là chăm sóc sức khỏe cho người lao động, người nghèo, người thuộc diện chính sách, vùng nghèo, vùng căn cứ cách mạng để đảm bảo công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe. Chúng ta quyết không ngừng nâng cao truyền thống nhân đạo, vươn lên xây dựng một nền y học tiên tiến, hiện đại để chuẩn bị hành trang cho một thời kỳ phát triển mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sức khỏe & đời sống – Số 10 (718) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *