Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2021

Đến Sg dùng nước máy bị ngay dị ứng do Chất tẩy mạnh quá do khách sạn họ cho vào bồn nước chứa của họ

Đến Sg dùng nước máy bị ngay dị ứng do Chất tẩy mạnh quá( do khách sạn họ cho vào bồn nước chứa của họ ) Mặt sần sùi đỏ chót Chay long cong đi tiệm thuốc , thuốc uống thuốc thoa đủ cả... Read More