Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2020

Trốn viện

đang nằm viện, nhưng nhân ngày thứ bảy, không có bác sĩ ở trong khoa nên gạ gẫm y tá chích thuốc vào lúc 6 giờ sáng (mũi thứ 1) và 7 giờ tối (mũi thứ 2 và thứ 3). 13 tiếng đồng hồ trống giữa 2... Read More