Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2019

Mai em dư 4 hũ nhé MUỐI VỪNG MÈ ĐEN EAT CLEAN Giá 130k lọ Muối vừng đặc biệt Hnay nhá bận nhá ăn cơm nóng vs muối vừng tạm nhá

Mai em dư 4 hũ nhé MUỐI VỪNG MÈ ĐEN – EAT CLEAN Giá 130k/lọ ???Muối vừng đặc biệt???Hnay nhá …bận nhá…ăn cơm nóng vs muối vừng tạm nhá ?? ?Tp không chỉ có lạc , vừng đen, vừng trắng ma... Read More

CHÂN THÀNH GIỮ TIM KHÁCH HÀNG Trong cuộc sống hay kinh doanh cũng vậy chỉ cần bạn thực sự chân thành với khách hàng thì bạn sẽ có cảm tình của khách hàng sẽ giữ được tim của khách hàng nó đơn giản như I LOVE NICE vậy đó

CHÂN THÀNH GIỮ TIM KHÁCH HÀNG Trong cuộc sống hay kinh doanh cũng vậy, chỉ cần bạn thực sự chân thành với khách hàng, thì bạn sẽ có cảm tình của khách hàng, sẽ giữ được tim của khách hàng, nó đơn... Read More