Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2019

LÀM CHỦ SỨC KHỎE CỦA BẠN Hơn 7 tỷ người trên thế giới đang quá phụ thuộc vào thuốc và bệnh viện

LÀM CHỦ SỨC KHỎE CỦA BẠN! Hơn 7 tỷ người trên thế giới đang quá phụ thuộc vào thuốc và bệnh viện. Hầu hết những phương pháp hiện tại chỉ chữa được phần ngọn để rồi căn bệnh lại... Read More

Tin 24 4 2017 Chiều nay 1 bệnh nhân cần mổ gấp tại bv Hoàn Mỹ cần hỗ trợ 1 đơn vị tiểu cầu máy nhóm AB

Tin 24/4/2017 Chiều nay 1 bệnh nhân cần mổ gấp tại bv Hoàn Mỹ cần hỗ trợ 1 đơn vị tiểu cầu máy nhóm AB . Vậy bạn Nam nào khỏe mạnh , có thể giúp đỡ tiểu cầu để hoàn thành ca mổ xin vui lòng... Read More

Tin 8 5 2017 Chiều nay tại bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng có bệnh nhân đang điều trị cần hỗ trợ 2 đơn vị máu toàn phần nhóm máu A để hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị

Tin 8/5/2017 Chiều nay tại bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng có bệnh nhân đang điều trị cần hỗ trợ 2 đơn vị máu toàn phần nhóm máu A, để hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị. Vậy chiều nay bạn nào có... Read More