Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2019

Dzui Xưng Vui Xuân Có đứa em hỏi Chị khỏe hôn Lên bờ xuống ruộng Á há há nghr vậy mà nó cười khoái chí

Dzui Xưng(Vui Xuân) Có đứa em hỏi Chị khỏe hôn..? – Lên bờ xuống ruộng… Á há há..(nghr vậy mà nó cười khoái chí) – Em ơi, biết chổ nào bán thảm hôn?? Trời đất ơi chị, gần tết mà... Read More

công việc của mình thì cuối năm thì cũng như đầu năm hay giữa năm thôi bắt đầu một kỳ nghỉ bằng những trang bản thảo rất chất của Phương Đặng về tự giáo dục trẻ

công việc của mình thì cuối năm thì cũng như đầu năm hay giữa năm thôi, bắt đầu một kỳ nghỉ bằng những trang bản thảo rất chất của Phương Đặng về tự giáo dục trẻ cuối năm thật là trôi .... Read More

Người lạ gọi Allo Alo Thắm à Gel rửa bím dùng tốt không Dạ dùng ok đó ah dùng xong vĩnh biệt Dạ Hương luôn

Người lạ gọi…. ? Allo Alo!!! Thắm à, Gel rửa bím dùng tốt không??? ?‍♀️ Dạ dùng ok đó ah, dùng xong vĩnh biệt Dạ Hương luôn. ? ? Đúng đấy, chị đang dùng Dạ Hương rửa mà Khô rát... Read More