Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2018

GIẢM ĐAU KHI SINH, Phụ nữ tới thời kỳ sinh nở như bước vào cửa Tử, trước kia bộ Y tế cho sử dụng thuốc gây Tê cột sống

GIẢM ĐAU KHI SINH Phụ nữ tới thời kỳ sinh nở như bước vào cửa Tử, trước kia bộ Y tế cho sử dụng thuốc gây Tê cột sống để giảm đau nhưng hậu quả nặng nề cho sản phụ sau sinh vô cùng... Read More