Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2018

Thượng đế là có thật!

Thượng đế là có thật! Hồi sáng mệt mỏi thở ngắn than dài kêu Thượng đế cứu con! Tưởng ổng đi cứu Net cứu Face rồi ai dè vẫn nghe thấu lòng gái nhỏ thảy cho gái 2 cái nhuận ảnh! Chỉ có... Read More

Labrado 73 kg :D, :D

Labrado 73 kg :D, 😀 … Thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng, vậy với khung xương ông Rott nhà mình a,e nuôi nó thành con Lợn thì 8x cũng có thật a,e ạ :D, 😀 , 😀 ... Read More