Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2018

Thắt lòng khi nghe Xuân Trường nói : cho tới giờ chúng em chưa có bữa ăn chính thức nào! ?????Thắt lòng khi nghe Xuân…

Thắt lòng khi nghe Xuân Trường nói : cho tới giờ chúng em chưa có bữa ăn chính thức nào! ?????Thắt lòng khi nghe Xuân Trường nói : cho tới giờ chúng em chưa có bữa ăn chính thức nào! ????? ... Read More

Thượng đế là có thật!

Thượng đế là có thật! Hồi sáng mệt mỏi thở ngắn than dài kêu Thượng đế cứu con! Tưởng ổng đi cứu Net cứu Face rồi ai dè vẫn nghe thấu lòng gái nhỏ thảy cho gái 2 cái nhuận ảnh! Chỉ có... Read More

Sáng nay ngủ dậy thấy tim mình đau nhói! Chẳng biết lo nghĩ gì mà mồ hôi chảy ướt đầm cả tóc! Chợt thấy mình…

Sáng nay ngủ dậy thấy tim mình đau nhói! Chẳng biết lo nghĩ gì mà mồ hôi chảy ướt đầm cả tóc! Chợt thấy mình mỏi mệt quá! Đã làm việc, sống, theo đuổi đam mê và làm tròn trách nhiệm! Có một... Read More

Tính nghỉ ziệc ngân hàng ở nhà bán kem trộn mà giờ bị an ninh mạng gì đó thì người lông rân phải nàm thao????Tính…

Tính nghỉ ziệc ngân hàng ở nhà bán kem trộn mà giờ bị an ninh mạng gì đó thì người lông rân phải nàm thao????Tính nghỉ ziệc ngân hàng ở nhà bán kem trộn mà giờ bị an ninh mạng gì đó thì người... Read More