Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2018

AZ sáng sớm quanh Eastmark

AZ sáng sớm quanh Eastmark . Vừa chở con đi học , 3 mẹ con nghe nhạc , ko khi se se lạnh , cảnh vậy yên bình quanh trường CeCe + Peter , thich làm sao .. ! Đời có gì bằng . Chỉ chừng ấy thôi ! Sau giờ làm... Read More

Nhớ ngày nào còn đi đá banh mỗi lần lớp học thể dục với tụi thằng Pham Mai,đi học sớm để thục bida mà giờ ai…

Nhớ ngày nào còn đi đá banh mỗi lần lớp học thể dục với tụi thằng Pham Mai,đi học sớm để thục bida mà giờ ai cũng con đàn cháu đống hết rồi.Ngồi nghe chú rễ Hồ Công Luận kể chuyện tình... Read More