Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2018

NHỚ CHÀNG, Đêm nay nữa đã bốn đêm, Bốn đêm xa vắng bốn đêm nhớ nhiều, Bốn đêm giấc mộng liêu xiêu, Bốn đêm…

NHỚ CHÀNGĐêm nay nữa đã bốn đêmBốn đêm xa vắng bốn đêm nhớ nhiềuBốn đêm giấc mộng liêu xiêuBốn đêm chỉ thấy lòng nhiều xót xaHình như chàng chẳng nhớ taHình như chàng đã quên ta thật... Read More