Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2017

ĐỢI CHỜ, Chẳng hiểu vì sao mãi dại khờ, Mang niềm tâm sự trải vào thơ, Tình tôi trĩu nặng sầu nhung nhớ, Buồn…

ĐỢI CHỜChẳng hiểu vì sao mãi dại khờMang niềm tâm sự trải vào thơTình tôi trĩu nặng sầu nhung nhớBuồn lắm người ơi cứ đợi chờMơ ước một ngày chẳng gió mưaAnh về vuốt lại mái tóc... Read More

CÓ PHẢI VÌ THƠ

CÓ PHẢI VÌ THƠ…Hôm rồi gặp gỡ ở nhà ĐăngLửa trại nhà Rông giữa đất bằngÁo mũ dù rơi mà chẳng lượmTay còn mải nắm vẫy vùng giăngÂn cần hỏi chuyện ngày xưa níuGiải thích triền miên... Read More

ĐÁO TỆ GIA, Bài họa, Hữu hảo chân tình viếng Thuận Đăng, Ừ lâu chửa ghé ngại chi bằng ?, Trên giàn mấy…

ĐÁO TỆ GIABài họaHữu hảo chân tình viếng Thuận ĐăngỪ lâu chửa ghé ngại chi bằng ?Trên giàn mấy củ su hào lượmGiữa kệ đôi vò cuốc lủi giăngNgả mũ chào anh vần ngọng... Read More