Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2017

CÓ PHẢI VÌ THƠ

CÓ PHẢI VÌ THƠ…Hôm rồi gặp gỡ ở nhà ĐăngLửa trại nhà Rông giữa đất bằngÁo mũ dù rơi mà chẳng lượmTay còn mải nắm vẫy vùng giăngÂn cần hỏi chuyện ngày xưa níuGiải thích triền miên... Read More