Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2016

Giáo sư Trần Hữu Tước, người thầy thuốc xuất sắc, người thầy dạy tận tình – Phần 1

Năm 1998 này, chúng tôi bồi hồi nhớ lại ngày 23 tháng 10 năm 1983, giáo sư Trần Hữu Tước vĩnh biệt cõi đời sau một cơn bệnh nặng. Đã 15 năm trôi qua, tuy cuộc đời này vắng ông, vắng một người... Read More